Tag: ระบบรถไฟของอินเดีย

November 12, 2019 admin 0 Comments

รถไฟอินเดีย (Class) AC First Class (1A) ห้องนอนปรับอากาศบนชั้น 1 แบ่งออกเป็นห้องพร้อมผ้าปูที่นอนมีประตูล็อคได้มีไฟอ่านหนังสือและปลั๊กไฟฟ้าชั้นที่แพงที่สุดหรูหราที่สุดราคาคล้ายกับเครื่องบินชั้นประหยัด และเป็นสองเท่าของ AC2 บางครั้งเรียกว่าคลาส Ist AC (1AC หรือ AC1) เฉพาะในสายสำคัญที่วิ่งไปไกล AC 2 ชั้น (2A) ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2 ไม่มีประตูล็อค…