รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

November 12, 2019 admin 0 Comments

MRT สายเฉลิมพระเกียรติ (บางซื่อ – หัวลำโพง – ท่าพระ – พุทธมณฑลสาย 4) (ทางพิเศษเฉลิมมหานครสายเฉลิมรัชมงคล, MRT สายสีน้ำเงิน) หรือสายสีน้ำเงินซึ่งเรียกตามสีที่ระบุไว้ในแผนแม่บท โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพและปริมณฑลคนนิยมเรียกว่า “MRT” เนื่องจากการให้บริการครั้งแรกของเส้นทางรถไฟนี้เส้นทางนี้เป็นระบบรถไฟใต้ดินแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยทางด่วนกรุงเทพและ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) หรือรฟม. ในอดีต บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) การก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2542 และหลังจากเกิดความล่าช้าหลายครั้งในที่สุดก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปทดลองใช้อย่าง จำกัด เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2547 พิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 กรกฎาคมปีเดียวกันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงกดปุ่มระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเปิดรถไฟฟ้าด้วยตนเองที่ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง – พระราม 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถมิลเลนเนียมรอยัลและกิ่งกนิษฐาธีรราชกรมพระธาตุเทพรัตนราชสุดาสยามโดยผู้ประพันธ์เช่นกัน

ปัจจุบันมีระยะทางรวมประมาณ 35 กิโลเมตรเส้นทางดังกล่าวเริ่มต้นจากสถานีหลักสองแห่ง จบที่สถานีเตาปูนรวมทั้งสิ้น 30 สถานี สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สถานีบางหว้า, สถานีสีลม, สถานีสุขุมวิท, สถานีพหลโยธิน และสถานีสวนจตุจักรเชื่อมต่อกับ MRT สายฉลองราชดำเนินที่สถานีเตาปูนและเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสนามบินสุวรรณภูมิที่สถานีเพชรบุรี

สำหรับชื่อ “เฉลิมราชมงคล” เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบให้เป็นชื่อทางการของโครงการรถไฟฟ้า MRT ในช่วงแรกคือส่วนหัวลำโพง – บางซื่อความหมาย “การเฉลิมฉลองมงคลของราชา”

รถไฟฟ้าใต้ดินสายปัจจุบันสายเฉลิมรัชมงคลมีโครงการก่อสร้างเพื่อต่อเติมทั้งใต้ดินและยกระดับ จากสถานีด้านเหนือที่สถานีเตาปูนไปจนถึงถนนจรัญสนิทวงศ์และแยกท่าพระและจากสถานีปลายทางหัวลำโพงไปยังท่าพระและบางแคทั้งสองเชื่อมต่อที่สถานีท่าพระก่อให้เกิดถนนวงแหวนโครงการเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงบาง ส่วนของ Sue – Tao Pun ในวันที่ 11 สิงหาคม 2017, หัวลำโพง – ท่าพระเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2019, ท่าพระ – บางหว้าในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. ส่วน 2562 และบางหว้าหลักในวันที่ 21 กันยายน 2562 และจะเปิดดำเนินการต่อในช่วงที่เตาปูน – สิรินธรวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และจะเปิดให้บริการในรูปแบบเต็มรูปแบบครบวงจรภายในเดือนมีนาคม 2563