รถไฟฟ้าสายสีเขียว

November 12, 2019 admin 0 Comments

ความเป็นมาของโครงการ

คณะรัฐมนตรีในที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติให้รฟม. ดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิต – สะพานใหม่และแบริ่ง – สมุทรปราการระยะทางรวมประมาณ 25 กิโลเมตรและอนุมัติกระทรวง การคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ที่เหมาะสมและค้ำประกันเงินกู้ และสำนักงบประมาณจัดทำงบประมาณตามความจำเป็น และเหมาะสมกับแผนการใช้จ่ายจริงรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงาน

ลักษณะโครงการ

เส้นทาง

เส้นทางของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพแผนกตลับลูกปืน – สมุทรปราการมีโครงสร้างรถไฟยกระดับตามเส้นทางระยะทาง 13 กิโลเมตรซึ่งเป็นระบบรางขนาดใหญ่ (ระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่) เส้นทางเริ่มต้นอย่างต่อเนื่องจากโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ BTS) ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทส่วนที่ 1 อ่อนนุช – แบริ่งในพื้นที่สุขุมวิท 107 (แบริ่ง) ตามแนวเกาะกลางถนนสุขุมวิทผ่านคลองสำโรงผ่านแยกเทพารักษ์ สี่แยกสมไพรไพรเมื่อถึงสี่แยกกับโครงการวงแหวนรอบนอกภาคใต้เส้นจะเบี่ยงเบนจากเกาะกลางไปทางทิศตะวันตกของถนนสุขุมวิท หากต้องการข้ามระดับสุขุมวิทข้ามหลังจากนั้นเบี่ยงเบนกลับไปที่เกาะกลางถนนสุขุมวิท ผ่านทางศาลากลาง, ทางแยกไฟฟ้า, แพรกษาสา, ทางแยกสายจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการหน้าสถานีย่อยบาง Toong ซึ่งเส้นทางจะเบี่ยงเบนไปทางด้านทิศตะวันตกและลดระดับเพื่อไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุง

โครงสร้าง

โครงสร้างที่เหมาะสมที่สุดสำหรับส่วนตัดขวางและขนาดของโครงสร้างรถไฟยกระดับมี 3 ประเภทคือระบบโมโนเรลระบบโมโนเรลและโมโนเรล

สถานี

สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเบริง – สมุทรปราการประกอบด้วย 9 สถานี โครงสร้างสถานียกระดับมีข้อ จำกัด พื้นที่บนเกาะยาวไปตามถนน ดังนั้นจึงมี 3 ระดับคือระดับ 1 ระดับพื้นดินระดับ 2 ระดับตั๋วและระดับ 3 ของแพลตฟอร์มบางสถานีจะเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังมีบันไดเลื่อนลิฟท์ห้องน้ำป้ายประชาสัมพันธ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับคนพิการเช่นกัน